Завршни испит за ученике осмог разреда

УПУТСТВО

Драги наши осмаци,

На завршни испит излазе сви ученици осмог разреда. Уколико се не појаве, не могу добити уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

Завршни испит се полаже три дана:

  • 18. 6. понедељак, 9-11 ч. СРПСКИ ЈЕЗИК
  • 19. 6. уторак, 9-11 ч. МАТЕМАТИКА
  • 20. 6. среда, 9-11 ч. КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

 

Ученици су дужни да, на дан испита, дођу у школу до 8.15 часова.Одељењске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

Ученици осмог разреда поређани су по азбучном реду на јединственом списку. Редни број на списку одговара редном броју на клупи.

Важно!

На испиту морате имати ђачку књижицу у којој је уписан ваш идентификациони број и оверена фотографија.Уколико је фотографија из млађег узраста и није препознатљив лик на њој, морате залепити новију фотографију на последњој страни књижице и оверити је. Стара фотографија остаје на првој страни.

Сваки тест траје по 120 минута – не излазите пре него што неколико пута не проверите тест.

На испит из српског језика треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

За полагање комбинованог теста треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Све личне ствари морате оставити на за то предвиђено место. Употреба мобилних телефона, калкулатора и сл. није дозвољена.

На столу за рад сме да стоји само наведени прибор, тест, две картице, две коверте и флашица воде.

Дежурни наставници су наставници из других школа који не предају предмете које ви полажете. Водите рачуна о правилима понашања на тесту. Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ако ова правила не поштујете, након опомене, бићете удаљени са испита.

На клупи ће вам се налазити по две идентификационе картице које ће вам потписати дежурни наставници. Једну од картица, на крају теста, носите са собом као доказ да сте изашли на испит.

Тест решавате према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на почетку самог теста.

Када завршите са израдом теста, треба да позовете дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напустите простор.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и последњих 15 минута тестирања (10.45-11 сати). Не задржавајте се у дворишту школе. Тиме реметите рад других ученика.

СРЕЋНО!

Министарство просвете и технолошког развоја објавило је Правилник о упису у средње школе и Календар активности током припреме и реализације завршног испита за ученике осмог разреда. 

Припремна настава за ученике осмог разреда

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ПОНЕДЕЉАК 8/1 српски језик/ историја хемија хемија
8/2 математика математика хемија хемија биологија српски језик
8/3 историја/ математика српски језик/ математика хемија хемија
УТОРАК 8/1 математика српски језик/ биологија физика физика/ математика биологија
8/2  математика географија/ математика физика физика историја српски језик српски језик
8/3  математика српски језик/ биологија/ математика физика физика биологија
СРЕДА 8/1 математика српски језик биологија/ историја хемија/ географија хемија
8/2  ИОП математика  ИОП математика ИОП физика/ српски језик ИОП физика/ српски језик хемија хемија
8/3 српски језик биологија хемија хемија/ географија
ЧЕТВРТАК 8/1 географија математика
8/2 математика математика српски језик географија српски језик
8/3 математика математика
ПЕТАК 8/1 физика физика математика биологија
8/2 биологија/ физика физика историја математика математика српски језик
8/3 физика историја/ географија/ физика биологија/ математика математика

Распоред припремне наставе 2018.

Одељење Наставни предмет Име и презиме наставника Време реализације

    8/1

Српски језик Горанка Пекић

среда,

16.00-19.00 ч. /2 групе

Математика Марија Басара

петак,

7.10-7.55 ч.

Географија Милица Потић

сваки други понедељак,

17.00-18.30 ч.

Историја Драгољуб Илин

сваки други уторак,

17.30-19.00 ч.

Биологија Мирјана Травица

петак,

13.15-14.00 ч.

Физика Наталија Комарица

сваки други четвртак,

13.30-15.00 ч.

Хемија Борка Панајотовић

свака друга среда,

13.30-15.00 ч.

   8/2

Српски језик Весна Босић

четвртак,

15.00-16.00 ч.

Математика Мира Ђого

сваки други уторак,

17.30-19.00 ч.

Географија Милица Потић

сваки други понедељак,

17.00-18.30 ч.

Историја Драгољуб Илин

сваки други уторак,

17.30-19.00 ч.

Биологија Мира Новичић

петак,

7.10-7.55 ч.

Физика Наталија Комарица

сваки други четвртак,

13.30-15.00 ч.

Хемија Борка Панајотовић

свака друга среда,

13.30-15.00 ч.

   8/3

Српски језик Горанка Пекић

среда,

16.00-19.00 ч. /2 групе

Математика Мира Ђого

сваки други четвртак,

17.30-19.00 ч.

Географија Милица Потић

сваки други понедељак,

17.00-18.30 ч.

Историја Драгољуб Илин

сваки други уторак,

17.30-19.00 ч.

Биологија Мирјана Травица

петак,

13.15-14.00 ч.

Физика Наталија Комарица

сваки други четвртак,

13.30-15.00 ч.

Хемија Борка Панајотовић

свака друга среда,

13.30-15.00 ч.

Водич за будуће средњошколце

Погледајте ОВДЕ PPT презентацију коју је за вас као путоказ припремио школски психолог. 

Систем бодовања за упис у средњу школу

Нови систем бодовања за упис у средњу школу, осим промена у рачунању бодова на самом тесту, подразумева и промене у начину рачунања успеха у старијим разредима основне школе.

Број бодва које ученик носи из школе се израчунава тако што се тачан просек из 6, 7. и 8. разреда, заокружен на две децимале, множи са четири. То значи да успех из сваког од ова три разреда може да донесе највише 20 бодова.

Ево како можете да израчунате број бодова:

Успех из основне школе – највише 60 бодова

Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

Матерњи језик – највише 13 бодова

Математика – највише 13 бодова

Комбиновани тест – највише 14 бодова 

Саберите бодове на основу успеха на крају 6, 7. и 8. разреда и томе додајте бодове са завршног испита.

За упис у четворогодишњу средњу школу и гимназију, потребно је да ученик има најмање 50 бодова.