Школски одбор

Представници запослених:

  1. Зорица Мицић, наставник разредне наставе
  2. Весна Босић, библиотекар
  3. Милан Атанацковић, наставник ликовне културе

 

Представници родитеља:

  1. Биљана Вукобрат
  2. Јован Јовић
  3. Ранко Гојковић, председник ШО

 

Представници локалне самоуправе:

  1. Тијана Дукић
  2. Миле Ђукић
  3. Ненад Милојевић