Саветодавни рад са наставницима

Снежана Костић, дефектолог мобилног тима ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", пружаће стручну помоћ наставницима који су се определили да током ове школске године раде са ученицима којима је потребна додатна подршка. Саветодавни рад са наставницима планиран је по следећем распореду: 

СВАКОГ ПЕТКА у малој зборници 

непарном радном недељом 11.30 - 13.30 ч. 

парном радном недељом 8.00 - 8.45 ч. 

                                                                             Тим за ИОП

Дилс

Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ - ДИЛС, Влада Републике Србије реализује из средстава Зајма Светске банке/Међународне банке за обнову и развој (ИБРД). Пројекат се реализовао у периоду од почетка 2009. до краја 2012. године.

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у школама је реализован у зависности од потреба и спремности за додатни рад. У нашој школи је реализован под именом - ПРОЈЕКАТ ДИЛС - СА ВИШЕ САМОПОУЗДАЊА ДО ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА. Сви наставници и стручни сарадници оснажени су да пруже подршку ученицима који отежано прате наставу или остварују изванредне резултате.

Захваљујући пројекту наставници су сензибилисани за рад и показују интересовање за одржавање и посећивање часова, трибина на којима могу да добију конкретне примере и савете из праксе. Остварена је сарадња са модел школом „Душко Радовић“ из Сремчице. Тим за инклузију из наше школе присуствовао је на два часа у тој школи. Искуство је искоришћено за реализацију огледних часова у нашој школи. Знања добијена кроз пројекат довела су до тога да је за све ученике којима је потребна посебна подршка израђен ИОП-1 или ИОП-2 и да се по тим плановима ради. Почетком школске године од средстава добијених овим пројектом, а у складу са планом реализације пројекта, купљена су наставна и дидактичка средства потребна за овакав начин рада. Наставни кадар школе реализује и огледне часове захваљујући добијеним наставним средствима, завршеним обукама и студијским посетама.

Активности које су произашле из пројекта ДИЛС наставиће да се реализују у школи кроз рад Тима за инклузивно образовање.

Пројекат наставља са радом кроз рад Стручног Тима за инклузивно образовање. Руководилац је Зорица Мицић, учитељица.