И кад ниси насилан, можеш бити фаца

На предлог три ученице 5-3 и уз подршку разредног старешине и психолога школе, и помоћ родитеља, настао је сјајан пано на тему „И КАД НИСИ НАСИЛАН МОЖЕШ БИТИ ФАЦА“. 6.12.2017. године на часу разредног стрешне, Теодора, Валентина и Анђела су представиле свој рад осталим ученицима у одељењу. На овај начин је још једном посвећена пажња превенцији насиља, посебним ризицима и мерама заштите као и реаговања у случају када се насиље деси.

v3 nasilje1 v3 nasilje2

v3 nasilje

                                                                                                                                                  Николина Шарац, психолог

Стоп насиљу

Како се у јавности ових дана поново апострофира проблем вршњачког насиља, желимо да вас овом приликом подсетимо на неке од правилника који имају за циљ не само идентификацију и утврђивање сумњи на насиље, већ пре свега указују на мере превенције. ОБАВЕЗНО се упознајте са: 

ПРОТОКОЛОМ о поступању у случају насиља 

ПРИРУЧНИКОМ о тумачењу Протокола 

Приручником за родитеље 

Шематски приказ спровођења Протокола за заштиту од насиља

Задаци у области превенције и интервенције                                                                Сазнање о насиљу међу децом

t11 prevencija                            t11 deca

Сазнање о насиљу од стране запослених у установи                    Сазнање о насиљу од стране одрасле особе која није запослена у школи

t11 zaposleni  t11 odrasli

prvi nivo nasilja

drugi nivo nasilja

treci nivo nasilja

 

Школа без насиља

Програм „Школа без насиља - ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“ је започео са реализацијом 2005/2006. године. Програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете и науке, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од школске 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта.

Програм се у нашој школи спроводи од 2007. године под паролом „Моја школа - школа без насиља“ са намером да наша школа буде у потпуности безбедна средина за све ученике. Видљив је јасно изражен негативан став према насиљу и сви запослени у школи су припремљени кроз одговарајуће обуке да одмах по процедури реагују на неприхватљиво понашање. У школи су јасно истакнута правила понашања за ученике, наставнике и родитеље. За спречавање насиља су најбитније превентивне активности које доприносе бољој атмосфери у школи (фер-плеј турнири у колективним спортовима, изложба ликовних радова на тему „Стоп насиљу“, Изложбе кућних љубимаца, уређење кабинета ликовног у складу са захтевима већине ученика (цртање графита), рад Вршњачког Тима и сл.).

Координатор пројекта у школи је Тијана Павловић, педагог, а руководилац Тима за заштиту ученика од злостављања, занемаривања и насиља за 2013/14. год је Илин Драгољуб, наставник историје.

Фотографије можете погледати овде.