Упис деце предшколског узраста 2017.

УПИС  ПРЕДШКОЛАЦА

Према Закону о основама система образовања и васпитања /чл.97/ припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у основну школу који је обавезан и бесплатан.

*За похађање припремног предшколског програма уписују се сва деца у години пред полазак у школу     

- деца рођена 2011. г. и јануара и фебруара 2012. г.

*Упис предшколаца врши се у секретаријату Школе од 1. 4. 2017. г. у времену од 10.00 до 14.00 часова до попуне група.

За упис је потребно доставити :

- фотокопију извода из матичне књиге рођених

- доказ о здравственом прегледу детета - доставља се у септембру.

 О почетку рада предшколске групе и првом родитељском састанку бићете накнадно обавештени  (оријентационо је то између 5 - 9. 9. 2017. г).

 Сва друга обавештења можете добити у секретаријату Школе, Првомајска 79, или на телефон 2196-149.

 

                                                                                                                                                                               Директор Школе
                                                                                                                                                                               Светозар Николић