Техничко особље

1.

 Душан Гајић

домар школе

2.

Савић Татјана 

сервирка у школској кухињи

3.

Убовић Јадранка 

спремачица

4.

Живановић Весна

спремачица

5.

Радаковић Жаклина

спремачица

6.

Цветковић Зорица

спремачица

7.

Ковачевић Драгиња

спремачица

8.

Миловановић Драгица

спремачица

9.

Мишић Зарухи

спремачица

10.

Сучић Златица

спремачица

11.

Поправак Душица

спремачица