Стручни тимови

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1. Подмладак Црвеног крста, задужени наставник: Зорица Мицић, Снежана Ђукић, Ивана Аџић

2. Пријатељи деце, задужени наставник: Ивана Урошевић, Горанка Пекић, Весна Босић, Љубица Панић

3. Ученички парламент, задужени наставник: Анита Мрђић

4.Вршњачки тим за ПО, задужени сарадник: Николина Шарац

Сарадња са Саветом родитеља школе, координатори: Снежана Дајановићи, Мирјана Томић

Записничар Наставничког већа: Тијана Трбољевац

Летопис школе - Весна Босић, Марија Миловановић

Маркетинг школе - Драгана Матовић

Координатор предметне наставе: Марија Басара     

Комисија за излете: Драгољуб Илин, Верица Сувајац, Бранко Савковић, Мирјана Томић, Снежана Ђукић

Спортска такмичења: Никола Медић, Ивана Аџић, Наташа Кабаница

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Весна Корица, руководилац
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Зорица Мицић
Весна Босић
Ана Лукић
Бранко Савковић
Наташа Кабаница 
Јелица Ристивојевић
Члан Савета родитеља 
Представник Ученичког парламента
Mарина Бенчина, локална заједница

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Наташа Кабаница, руководилац
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Милош Ђурић
Верица Сувајац
Ана Лукић
Ивана Аџић
Милица Цветиновић
Неда Лојовић

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Николина Шарац, руководилац
Дарко Дробњак
Ана Лукић
Јелица Ристивојевић
Борка Панајотовић
Драгољуб Илин
Наташа Кабаница

 

ТИМ ЗА  КУЛТУРНУ, ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ

Јована Ђорић, руководилац
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Тамара Маројевић Милисављевић
Горанка Пекић
Верица Сувајац
Љиља Јовановић
Драгана Матовић
Неда Лојовић
Летица Шуша
Милан Атанацковић
Анита Мрђић
Јована Никић
Драгољуб Илин 

 

ТИМ ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ

Ана Лукић, руководилац
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Јадранка Брењо
Лидија Подунавац
Марија Брановић Кесић
Сергија Чакић
Видановић Ана
Мира Новичић
Члан Савета родитеља
Представник Ученичког парламента

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Мирјана Травица, руководилац
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Мира Ђого
Ениса Михајловић
Ана Лукић
Весна Босић
Зорица Мицић

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Драгољуб Илин, руководилац
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Ана Лукић
Сања Остојић
Љубица Панић
Звездана Димитријевић
Марија Миловановић
Никола Медић
Борка Панајотовић
Марија Басара
Снежана Дејановић
Сенад Хајровић
Члан Савета родитеља - Нешић Ирена
Представник Ученичког парламента

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Мирјана Брановић Кесић, руководилац
Дарко Дробњак
Ана Лукић
Николина Шарац
Љиља Јовановић
Наталија Комарица
Верица Сувајац

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА

Весна Босић, руководилац           
Дарко Дробњак           
Ана Лукић           
Мирјана Брановић Кесић           
Сања Остојић           
Николина Шарац           
Милица Цветиновић

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА – СЕКЦИЈЕ: РУКОВОДИОЦИ

1. Рецитаторска (старији) Горанка Пекић
2. Рецитаторска (млађи) Летица Шуша, Весна Корица
3. Библиотечка Весна Босић
4. Драмска (старији) Неда Лојовић
5. Драмска (млађи) Драгана Матовић
6. Научници               Наталија Комарица
7. Љубитељи руског језика               Анита Мрђић
8. Дигитална фотографија Милан Атанацковић
9. Ликовна Милан Атанацковић
10. Ликовна (млађи) Звездана Димитријевић
11. Математичка секција Јадранка Брењо
12. Секција енглеског језика Ана Виденовић, Светлана Васић
13. Шах Милош Ђурић
14. Соло певање Тамара Маројевић
15. Хор (млађи) и соло певање Верица Сувајац
16. Новинарска Јована Ђорић
17. Саобраћајна Милица Пајчин
18. Роботика и програмирање Сергије Чакић
19. Бокс као вештина Никола Медић