Завршни испит за ученике осмог разреда

Обавештење ученицима осмог разреда и родитељима

У четвртак, 28. 6. су коначни резултати завршног испита.

У петак, 29. 6. и суботу 30. 6. 2018. од 8 до 15 часова је предаја листи жеља за упис у средњу школу.

                                                                                           Директор Дарко Дробњак                                                                                                         

УПУТСТВО

Драги наши осмаци,

На завршни испит излазе сви ученици осмог разреда. Уколико се не појаве, не могу добити уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

Завршни испит се полаже три дана:

  • 18. 6. понедељак, 9-11 ч. СРПСКИ ЈЕЗИК
  • 19. 6. уторак, 9-11 ч. МАТЕМАТИКА
  • 20. 6. среда, 9-11 ч. КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

 

Ученици су дужни да, на дан испита, дођу у школу до 8.15 часова.Одељењске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

Ученици осмог разреда поређани су по азбучном реду на јединственом списку. Редни број на списку одговара редном броју на клупи.

Важно!

На испиту морате имати ђачку књижицу у којој је уписан ваш идентификациони број и оверена фотографија.Уколико је фотографија из млађег узраста и није препознатљив лик на њој, морате залепити новију фотографију на последњој страни књижице и оверити је. Стара фотографија остаје на првој страни.

Сваки тест траје по 120 минута – не излазите пре него што неколико пута не проверите тест.

На испит из српског језика треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

За полагање комбинованог теста треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Све личне ствари морате оставити на за то предвиђено место. Употреба мобилних телефона, калкулатора и сл. није дозвољена.

На столу за рад сме да стоји само наведени прибор, тест, две картице, две коверте и флашица воде.

Дежурни наставници су наставници из других школа који не предају предмете које ви полажете. Водите рачуна о правилима понашања на тесту. Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ако ова правила не поштујете, након опомене, бићете удаљени са испита.

На клупи ће вам се налазити по две идентификационе картице које ће вам потписати дежурни наставници. Једну од картица, на крају теста, носите са собом као доказ да сте изашли на испит.

Тест решавате према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на почетку самог теста.

Када завршите са израдом теста, треба да позовете дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напустите простор.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и последњих 15 минута тестирања (10.45-11 сати). Не задржавајте се у дворишту школе. Тиме реметите рад других ученика.

СРЕЋНО!

Министарство просвете и технолошког развоја објавило је Правилник о упису у средње школе и Календар активности током припреме и реализације завршног испита за ученике осмог разреда.