Одељења

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У 2017/2018. Г. 

 ПРВА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА            18  полазника
ДРУГА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА           18  полазника

 

ПРВИ РАЗРЕД                     78         ученика у три одељења

ДРУГИ РАЗРЕД                   63         ученика у три одељења

ТРЕЋИ РАЗРЕД                   66         ученика у три одељења

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД                70         ученика у три одељења

ПЕТИ РАЗРЕД                     72        ученика у три одељења

ШЕСТИ РАЗРЕД                  64         ученика у три одељења

СЕДМИ РАЗРЕД                  70        ученика у три одељења

ОСМИ РАЗРЕД                    71         ученика у три одељења

На почетку школске 2017/2018. у школи су формиране две предшколске групе са 36 полазника и 24 одељења од I ̶ VΙΙΙ разреда са 549 ученика, што укупно чини 585 ученика.

Просек  по одељењу на нивоу школе је 22,5 ученика.

 

Бројно стање ученика у школској 2015/2016. Г. 

ПРВА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА            24  полазника
ДРУГА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА          24  полазника

ПРВИ РАЗРЕД               65         ученика у три одељења

ДРУГИ РАЗРЕД             73         ученика у три одељења

ТРЕЋИ РАЗРЕД             70         ученика у три одељења

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД          72          ученика у три одељења

ПЕТИ РАЗРЕД               73         ученика у три одељења

ШЕСТИ РАЗРЕД            77         ученика у три одељења

СЕДМИ РАЗРЕД            68         ученика у три одељења

ОСМИ РАЗРЕД              64         ученика у три одељења

На почетку школске 2015/2016. у школи су формиране две предшколске групе са 48 полазника и  24 одељења од I- VΙΙΙ разреда са 562 ученика, што укупно чини 610 ученика.

Просек  по одељењу на нивоу школе је 23,46 ученика.

 

 БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

ПРВА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА           23 полазника
ДРУГА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА         23 полазника

ПРВИ РАЗРЕД              73         ученика у три одељења

ДРУГИ РАЗРЕД            68         ученика у три одељења

ТРЕЋИ РАЗРЕД            69         ученика у три одељења

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД       72         ученика у три одељења

ПЕТИ РАЗРЕД             76        ученика у три одељења

ШЕСТИ РАЗРЕД          66        ученика у три одељења

СЕДМИ РАЗРЕД          68        ученика у три одељења

ОСМИ РАЗРЕД            70         ученика у три одељења

На почетку школске 2014/2015. у школи су формиране две предшколске групе са 46 полазника и 24 одељења од I до VΙΙΙ разреда са 562 ученика, што укупно чини 608 ученика.

Просек по одељењу на нивоу школе је 23,42 ученика.