Распоред угледних и огледних часова

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА СЕПТЕМБАР  2017. ГОДИНЕ

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

14. 9. 2017.

 

 

Сања Остојић

 

Српски језик

 

Градивне именице - обрада; 4/1

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА ОКТОБАР  2017. ГОДИНЕ

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

 

 

Наташа Кабаница Музичка култура Такт и тактирање, „Марш на Дрину“ Станислав Бинички – обрада

 

 

 

Звездана Димитријевић Ликовна култура Колаж од лишћа и фотографија – обрада

 

 

 

 

Снежана Дејановић

 

Ликовна култура

Прављење фигура од јесењих плодова - обрада

 

 

 

Драгољуб Илин,

Марија Миловановић,

Мирјана Томић

 

Историја

Верска наства

Географија

 

Југозападна Азија, Блиски Исток - историја, географија и веронаука
 

Анита Мрђић

 

Руски језик Глаголы движения (Глаголикретања), утврђивање
 

Јелица Ристивојевић

 

Енглески језик Relatonships
 

Бранко Савковић

 

Математика Питагорина теорема

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА НОВЕМБАР  2017. ГОДИНЕ

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

 

 

 

Сања Остојић

Тематски дан Јесен - утврђивање

 

 

 

 

Верица Сувајац

Ликовна култура Додајем, одузимам, спајам, стварам - обрада/вежбање

 

 

 

 

Марија Басара

 

Математика Мрежа и површина призме - обрада
 

 

Мирјана Брановић Кесић

 

ТИО

Машински материјали:метали, легуре, композити, неметали, погонски материјали

 

 

 

Тамара Маројевић

 

Музичка култура ПЕВАЊЕ ОБРАЂЕНИХ ПЕСАМА У Ц-ДУРУ

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА ДЕЦЕМБАР  2017. ГОДИНЕ

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

 

СергијеЧакић

 

Информатика Понашањенаинтернету и заштитаподатака;разред 6-1, бројчаса 14

 

 

 

Весна Босић

 

Библиотека Библиографско цитирање, стручно предавање

 

 

 

 

Лидија Подунавац

Ликовна култура Новогодишња радионица - обрада

 

 

 

 

Летица Шуша

Музичка култура

Српски језик

Божић - обрада
 

Ана Видановић

 

Енглески језик My colours– обрада; 1. разред

 

26.12.2017.

 

Милица Пајчин

 

ТИО

Алтернативни извори енергије;

VIII разред, 33-34 час

 

Мирјана Травица

 

Биологија Цвет; 5. разред
 

Наталија Комарица

 

Физика Сила Земљине теже, 6. разред

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА ЈАНУАР  2018. ГОДИНЕ 

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

 

 

 

Марија Миловановић

 

Верска натава

 

Свети Сава - обрада

 

 

Јована Ђорић

 

 

Српски језик

 

Савремени приступ настави

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ 

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

 

 

Наталија Комарица

 

Физика

 

Архимед у наставној теми – равнотежа тела; 7. разред
22. 2.2018.

Милица Пајчин

 

ТИО

Етика становања; VI разред , 43-44,

 

 

 

 

Мирјана Брановић Кесић

 

ТИО Грађевински објекти у саобраћају: аутопутеви, железничке станице, луке, аеродроми; 6.разред

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

  Тијана Трбољевац Ликовна култура

Ускрс–обрада

 

  Ивана Урошевић Математика

Дељење бројем 6–обрада

 

  Зорица Мицић Српски језик

ЈЕЗИК  - утврђивање

 

 

 

 

 

СергијеЧакић

 

Информатика

 

 

Основеанимације. Израдаједноставнеанимације. Разред 6-2, бр.часа 25
 

Мира Ђого

 

Математика

Математички речник – обрада

 

2. март 2018.

Мирјана Травица

Борка Панајотовић

Биологија

Хемија

Доказивање угљен-диоксида у издахнутом ваздуху; 7.разред

 

 

 

 

Горанка Пекић

Анита Мрђић

Српски језик

Руски језик

Сергеј Јесењин (СегейЕсенин)Писмо мајци

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ 

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

 

 

Драгана Матовић

 

Математика Једначине са множењем - обрада
 

Јадранка Брењо

 

  Jа сам ја, а ко си ти?
 

Светлана Петронијевић

 

Енглески језик I’ve got a shirt- обрада
 

Јована Никић

 

Руски језик Русија, Москва у 5.разреду
 

Марија Басара

 

Математика Математика и музика- обрада

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА МАЈ 2018. ГОДИНЕ

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

  Љиља Јовановић Физичко васпитање

Елементарне игре - обрада

 

  Весна Корица Физичко васпитање

Елементарне игре - обрада

 

 

Љубица Панић

 

Физичко васпитање Елементарне игре - обрада
 

Весна Босић

 

Српски језик Употреба правописа у настави
 

Драгољуб Илин

Марија Миловановић

 

Историја

Верска настава

Хришћанство и Цар Константин

 

ПЛАН УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА ЗА ЈУН 2018. ГОДИНЕ

ДАТУМ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РЕАЛИЗАТОРА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ/ОБЛАСТ

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА;

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

  Снежана Ђукић Ликовна култура Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем (везивањем) - обрада

                                                                                                                                                                               Весна Босић, руководилац Тима

Б) Предметна настава (Остали планирани часови)

 Милош Ђурић

- Грађевински материјали; Поделаиврстеграђевинскихматеријала, природни грађевински материјали – својства и примена

- Угледни час – Мотори са унутрашњим сагоревањем – СУС (бензински, дизел...), принцип рада мотора

 Ана Видановић

-Огледничас – енглескијезик: „Third Conditional“, 8. разред.

Неда Лојовић

-Огледни час – српски језик: „Служба и врста речи“, 7. разред.

 Мирјана Томић

Тематска област 7. разред - Северна Америка