Школски одбор

Почев од 13. јула 2014. г.  именовани су чланови Школског одбора.

Представници запослених:

  1. Зорица Мицић, наставник разредне наставе
  2. Весна Босић, библиотекар
  3. Дарко Дробњак, професор физичке културе

 

Представници родитеља:

  1. Јован Јовић
  2. Ранко Гојковић, председник ШО

 

Представници локалне самоуправе:

  1. Миле Ђукић