Обавештење о куповини уџбеника у претплати

ОБАВЕШТЕЊЕ О КУПОВИНИ УЏБЕНИКА У ПРЕТПЛАТИ

На основу члана 34. Закона о уџбеницима, ОШ „Петар Кочић“ Земун, без накнаде, организује набавку уџбеника у претплати за школску 2018/19. годину.

Услови куповине:

Плаћење на три месечне рате:

  1. До 20. 3. 2018. године
  2. До 20. 4. 2018. године
  3. До 20. 5. 2018. године

Рок испоруке уплаћених уџбеника је најкасније до 1. 9. 2018. године.

Сви ученици добијају сагласност за куповину уџбеника на којој се налази списак уџбеника, цена и распоред рата.

Потписану и попуњену саласност од стране родитеља, ученици достављају школи која копира сагласност, а оригинал враћа родитељима.

Родитељи не морају да купе цео комплет уџбеника, већ се могу определити за одређене уџбенике из комплета.

Уџбеници за које се школа определила користе се од школске 2016/17. године - наредне три године, односно до краја школске 2018/19. године, и њихов списак је објављен на школској веб страни.

Списак актуелних уџбеника такође се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

                                                                                                                                     Дарко Дробњак, директор школе