Распоред писмених и контролних задатака - предметна настава 2018/2019. г.

*уписана наставна недеља према Календару рада

РАЗРЕД 5/1
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 7. 15. 10. 17. 20.
Енглески језик 14. 5. 10. 21.
Историја
Географија 6. 21.
Математика 9. 20. 7. 14. 22.
Биологија
Физика
Хемија
Руски језик 8.  15.
РАЗРЕД 5/2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик  7.  15.  10.  17.  21.
Енглески језик  14.  5.  10.  20.
Историја   9.  16.
Географија  6.  21. 27.
Математика 9. 20.  7. 14. 22.
Биологија
Физика
Информатика и рачунарство  6.  19.  25.
Руски језик   8.  15.
РАЗРЕД 5/3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 7. 15. 10. 17. 20.
Енглески језик 14. 5. 10. 20.
Историја  9.  16.
Географија  7. 21.
Математика 9.   17.  6.  13.
Биологија
Физика
Хемија
Руски језик  8.  15.

 

РАЗРЕД 6/1
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 6. 14. 4. 15. 20.
Енглески језик 15. 6. 10. 21.
Историја 9.
Географија 7. 10.
Математика 9. 16. 5. 13.
Биологија
Физика 8. 17.
Информатика и рачунарство
Руски језик
РАЗРЕД 6/2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 6. 14. 4. 15. 20.
Енглески језик 14. 6. 10. 20.
Историја 9.
Географија 7. 10.
Математика 9. 16. 5. 13.
Биологија 8. 13. 27.
Физика 8. 17.
Хемија
Руски језик 16. 7. 12.
РАЗРЕД 6/3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 6. 14. 4. 15. 20.
Енглески језик 14. 6. 9. 20.
Историја 10.
Географија 7. 10.
Математика 9. 16. 5. 13.
Биологија 7. 13. 27.  32.
Физика 8. 17.
Хемија
Руски језик 15. 5.  12.

 

РАЗРЕД 7/1
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 8. 15. 11. 20.
Енглески језик 16. 10.
Историја  8.
Географија 11. 21.
Математика 9. 16. 5. 13.
Биологија 7. 15.
Физика 12. 20.
Хемија
Руски језик 14. 5. 10.
РАЗРЕД 7/2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 8. 15. 11. 20.
Енглески језик 16.  6. 12.
Историја 8.
Географија 11. 21.
Математика 9. 16. 5. 13.
Биологија 7. 15.
Физика 12. 20.
Хемија 9. 14.
Руски језик 14. 6. 10.
РАЗРЕД 7/3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 8. 15. 11. 20.
Енглески језик 16. 6. 12.
Историја 9.
Географија 11. 21.
Математика 9. 18. 5. 16.
Биологија 7. 15.
Физика 12. 20.
Хемија 10. 14.
Руски језик 14. 6. 10.

 

РАЗРЕД 8/1
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 9. 16. 5. 15. 19.
Енглески језик 16. 6. 10.
Историја  9.
Географија 7/9. 13.
Математика 8. 20. 6. 12. 17.
Биологија 11.
Физика 12. 17.
Хемија  8.
Руски језик 14. 5. 10.
РАЗРЕД 8/2
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 9. 16. 5. 15. 19.
Енглески језик 16. 6. 11.
Историја  9.
Географија 7/9. 13.
Математика  8. 20. 6. 12.  17.
Биологија 11.
Физика 12.  17.  
Хемија 8.
Руски језик 14. 5. 10.
РАЗРЕД 8/3
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
Српски језик 9. 16. 5. 15. 19.
Енглески језик 16. 6. 10.
Историја  9.
Географија 7/9. 13.
Математика 8. 20. 6. 12.  17.
Биологија 11.  17.
Физика 12.
Хемија 8.
Руски језик 14. 5. 10.