Школски календар за 2017/18. г.

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Школа доноси календар на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе ( Сл. Гласник РС. Просветни Гласник бр.6/2017)

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта:

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2018. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године. Друго полугодиште завршава се четвртак, 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У другом полугодишту одређено је  на који начин ће се нивелисати број радних дана да буде једнако заступљен у Календару:

У 23. недељи Календара у уторак 13. фебруара 2018. године настава ће се одвијати по распореду од четвртка, а у среду 14.фебруара по распореду од петка.

На такав начин равномерно смо распоредили све дане у седмици, тј. сваки дан у седмици је заступљен 36 односно 34 пута.

 Јесењи,зимски, пролећни и летњи распуст

 У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

 У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се празнује радно:

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,

Свети Сава – Дан духовности,

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату,

Дан победе и

Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године,

Свети Сава 27. јануара 2018. године,

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године,

Дан победе 9. маја 2018. године,

Видовдан 28. јуна 2018. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.

⃰Државни празници наведени у Школском Календару за 2017/18 годину су:

11.новембар 2017; 01.и 02.јануар 2018; 15.02. и 16.02. фебруар 2018. и 01. и 02. мај 2018.

 Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрамаи и 14. јуна 2018. године на први дан Рамазанског Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

Дан за саопштавање успеха ученика на крају првог полугодишта одређује се 31.01.2018.

Време подела диплома и специјалних награда везује се за Дан Школе.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018. године.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14. априла 2018. године, а завршни испит у понедељак, 18. јуна 2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и среду, 20. јуна 2018. године.

 Дан школе обележиће се 14. јуна 2018.

 Спортска такмичења у октобру, јануару и мају.

Фестивал науке у децембру.

Наставни дани, који се користе при извођењу излета и екскурзије седмих и осмих резреда, биће надокнађени реализацијом наставе кроз радне  суботе. Прво тромесечје ће бити у другој недељи новембра, а треће у другој недељи априла