Распоред писмених и контролних задатака 2017/18. г.

РАДНА НЕДЕЉА ИЗ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК
  наставник: Неда Лојовић - разред: VI/3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
 7. радна нед. 17. радна нед. 27. радна нед.  35. радна нед.  25. радна нед. 32. радна нед.  37. радна нед.
наставник: Неда Лојовић - разред: VII/1,2,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
 10 радна нед. 15. радна нед.  30. радна нед.  35. радна нед.  25. радна нед.  33. радна нед.  37. радна нед.
наставник: Горанка Пекић - разред: V/1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
 8. радна нед.  19. радна нед.  27. радна нед.  36. радна нед.       24. радна нед.   31. радна нед. 
наставник: Горанка Пекић - разред: VIII/1,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
 9. радна нед. 20. радна нед.  26. радна нед.  35. радна нед.  25. радна нед.    32. радна нед. 
наставник: Ђорић Јована - разред: V/3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
 7. радна нед.  16. радна нед.  радна нед.  радна нед.       радна нед.   радна нед. 
наставник: Ђорић Јована - разред: VI/1,2
 ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
 6. радна нед. 15. радна нед.  26. радна нед.   34. радна нед.  31. радна нед.  36. радна нед. 
наставник: Босић Весна - разред: VIII/2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
 9. радна нед. 20. радна нед. 29. радна нед.  34. радна нед. 16. радна нед. 24. радна нед.  28. радна нед.  32. радна нед.

МАТЕМАТИКА
  наставник: Марија Басара - разред: V /1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
28. радна нед. 37. радна нед.      24. радна нед.  32. радна нед.    
наставник: Марија Басара - разред: VI /1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
29. радна нед. 37. радна нед.  26. радна. нед.  32. радна нед.    
наставник: Марија Басара - разред: VIII/1
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
29. радна нед. 36. радна нед.  24. радна нед.  33. радна нед.    

МАТЕМАТИКА
  наставник: Мира Ђого - разред: VII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
9. радна нед. 18. радна нед. 28. радна нед.   36. радна нед.   26. радна нед. 32. радна нед.   38. радна нед.  
наставник: Мира Ђого - разред: VIII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
28. радна нед. 34. радна нед.  24. радна нед.  31. радна нед. 36. радна нед.  
МАТЕМАТИКА
  наставник: Бранко Савковић - разред: V
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
7. радна нед. 16. радна нед.      радна нед.  радна нед.  радна нед.  
наставник: Бранко Савковић - разред: VI
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
8. радна нед. 16. радна нед. 27. радна нед.  37. радна нед.          32. радна нед.   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
  наставник: Јелица Ристивојевић - разред: V/1,2,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  15. радна нед. 27. радна нед.       32. радна нед. 37. радна нед.
наставник: Јелица Ристивојевић- разред: VI/1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  15. радна нед. 32. радна нед.     20. рад. н 27.  рад. н 36.  рад. н
наставник: Јелица Ристивојевић - разред: VII/1,2,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  16. радна нед. 34. радна нед.     7. /11.  рад. н 29.  рад. н 37. радна нед.

наставник: Јелица Ристивојевић - разред: VIII/1,2

                                      ПИСМЕНИ ЗАДАТАК                                                                              КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
                                              34. радна нед.                                                                24. радна нед.                                 27. радна нед. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

  наставник: Ана Видановић - разред: VIII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
   33. радна нед.          25. радна нед.  


 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

наставник: Љубомир Чолаков - VI/3

                            ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ: 34. радна недеља                                       КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ: 29. радна нед.  

РУСКИ ЈЕЗИК
  наставник: Анита Мрђић - разред: VI
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  16. радна нед.  31. радна нед.        29. радна нед.  35/36. рад. нед.
наставник: Анита Мрђић - разред: VII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  14. радна нед.   31. радна нед.         28. радна нед.  36. радна нед.
наставник: Анита Мрђић - разред: VIII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  31. радна нед.       20. радна нед. 28. радна нед. 35. радна нед.
наставник: Јована Никић - разред: V
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  33. радна нед.           25. радна нед.    
ГЕОГРАФИЈА
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Милица Потић - разред: V
      7/8. радна нед.   16. радна нед.    20/21. р. нед.      31. радна нед.   
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Милица Потић - разред: VI
  6. радна нед. 10. радна нед. 15. радна нед.     33. радна нед.    
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Милица Потић - разред: VII
  6. радна нед. 12. радна нед. 17. радна нед.     32. радна нед.    
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Милица Потић - разред: VIII
  5. радна нед. 10. радна нед. 16. радна нед.      /  

ИСТОРИЈА
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: V
  9. радна нед. 17. радна нед.     26. радна нед.   35. радна нед.    
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: VI
  9. радна нед.           28. радна нед.    
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: VII
  9. радна нед. 19. радна нед.        29. радна нед.    
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: VIII
  9. радна нед.  19. радна нед.     26. радна нед.  32. радна нед.    

ФИЗИКА
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ 
наставник: Наталија Комарица - разред: VI
17. радна недеља 25. радна недеља 33. радна нед.   38. радна нед.  
наставник: Наталија Комарица - разред: VII
15. радна недеља 18. радна недеља 26. радна нед.   34. радна нед.  
наставник: Наталија Комарица- разред: VIII
13. радна недеља 18. радна недеља 29. радна нед.   34. радна нед.  

ХЕМИЈА
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ 
наставник: Борка Панајотовић - разред: VII
  10. радна недеља              17. радна недеља   27. радна нед. 
наставник: Борка Панајотовић - разред: VIII
  8. радна недеља         13. радна недеља   27. радна нед. 

БИОЛОГИЈА
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ 
наставник: Мира Новичић - разред: V/3
  радна недеља                   радна недеља  
наставник: Мира Новичић - разред: VIII/2
  радна недеља                   радна недеља  

 

БИОЛОГИЈА
  наставник: Мирјана Травица - разред: V/1,2
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
   радна недеља       25. радна недеља       33. радна нед. 
наставник: Мирјана Травица - разред: VI/1,2,3
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
          28. радна недеља       34. радна нед. 
наставник: Мирјана Травица - разред: VII/1,2,3
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
   7. радна нед.  16. радна недеља        27. радна недеља       33. радна нед. 
наставник: Мирјана Травица - разред: VIII/1,3
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
              28. радна недеља        34. радна нед. 

 

Распоред писмених провера знања за шк. 2017/2018. год. у млађим разредима 

I разред

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
СРПСКИ + + +
МАТ + + + +
СОН + + + +
ЕНГЛЕСКИ + + + + +

II разред

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
СРПСКИ + + + +
МАТ + + + + +
СОН + + +
ЕНГЛЕСКИ + + + + +

III разред

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
СРПСКИ + + + + +
МАТ + + + +
ПиД + + + +
ЕНГЛЕСКИ + +

IV разред

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
СРПСКИ + + П + + П +
МАТ + + П + П
ПД + + + + +
ЕНГЛЕСКИ + +