Распоред писмених и контролних задатака 2017/18. г.

Распоред писмених провера знања у предметној настави можете погледати и одштампати ОВДЕ

РАДНА НЕДЕЉА ИЗ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА 

СРПСКИ ЈЕЗИК
  наставник: Неда Лојовић - разред: VI/3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  7. радна нед. 17. радна нед.   6. радна нед. 15. радна нед. 20. радна нед.  
наставник: Неда Лојовић - разред: VII/1,2,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  10. радна нед. 15. радна нед.   2. радна нед. 8. радна нед. 14. радна нед. 19. радна нед.
наставник: Горанка Пекић - разред: V/1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  8. радна нед. 19. радна нед.   4. радна нед. 12. радна нед.    
наставник: Горанка Пекић - разред: VIII/1,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  9. радна нед. 20. радна нед.   5. радна нед. 16. радна нед.    
наставник: Ђорић Јована - разред: V/3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  7. радна нед. 16. радна нед.   4. радна нед. 13. радна нед.    
наставник: Ђорић Јована - разред: VI/1,2
 ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ
  6. радна нед. 15. радна нед.   5. радна нед. 14. радна нед.    
наставник: Босић Весна - разред: VIII/2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  9. радна нед. 20. радна нед.   5. радна нед. 16. радна нед.    

МАТЕМАТИКА
  наставник: Марија Басара - разред: V /1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
9. радна нед. 17. радна нед.     5. радна нед. 13. радна нед.    
наставник: Марија Басара - разред: VI /1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
8. радна нед. 18. радна нед.     5. радна. нед. 12. радна нед.    
наставник: Марија Басара - разред: VIII/1
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
11. радна нед. 18. радна нед.     6. радна нед. 14. радна нед.    

МАТЕМАТИКА
  наставник: Мира Ђого - разред: VII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
9. радна нед. 18. радна нед.     5. радна. нед. 13. радна нед.    
наставник: Мира Ђого - разред: VIII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
8. радна нед. 17. радна нед.     6. радна нед. 12. радна нед.    
МАТЕМАТИКА
  наставник: Бранко Савковић - разред: V
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
7. радна нед. 16. радна нед.     5. радна. нед. 9. радна нед. 12. радна нед.  
наставник: Бранко Савковић - разред: VI
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
8. радна нед. 16. радна нед.     5. радна нед. 11. радна нед.    

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
  наставник: Јелица Ристивојевић - разред: V/1,2,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  15. радна нед. 27. радна нед.     7. радна нед. 11. радна нед. 19./32./37. р.н.
наставник: Јелица Ристивојевић- разред: VI/1,2
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  15. радна нед. 32. радна нед.     7. /11.  рад. н 19. /27.  рад. н 32. /36.  рад. н
наставник: Јелица Ристивојевић - разред: VII/1,2,3
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  16. радна нед. 34. радна нед.     7. /11.  рад. н 20. /29.  рад. н 37. радна нед.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
  наставник: Ана Видановић - разред: VIII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  15. радна нед.       7. радна нед. 11. радна нед.  

РУСКИ ЈЕЗИК
  наставник: Анита Мрђић - разред: VI
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  16. радна нед.       7. радна нед. 10. радна нед. 13. радна нед.
наставник: Анита Мрђић - разред: VII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  14. радна нед.       5. радна нед. 8. радна нед. 20. радна нед.
наставник: Анита Мрђић - разред: VIII
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  14. радна нед.       6. радна нед. 12. радна нед. 20. радна нед.
наставник: Јована Никић - разред: V
ПИСМЕНИ  ЗАДАЦИ КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  19. радна нед.       10. радна нед.    
ГЕОГРАФИЈА
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Богдан Ивковић - разред: V
      7/8. радна нед.   16. радна нед.    20/21. р. нед.        
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Богдан Ивковић - разред: VI
  6. радна нед. 10. радна нед. 15. радна нед.        
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Богдан Ивковић - разред: VII
  6. радна нед. 12. радна нед. 17. радна нед.        
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Богдан Ивковић - разред: VIII
  5. радна нед. 10. радна нед. 16. радна нед.        

ИСТОРИЈА
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: V
  9. радна нед. 17. радна нед.          
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: VI
  9. радна нед.            
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: VII
  9. радна нед. 19. радна нед.          
КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ 
наставник: Драгољуб Илин - разред: VIII
  9. радна нед.            

ФИЗИКА
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ 
наставник: Наталија Комарица - разред: VI
9. радна недеља 17. радна недеља    
наставник: Наталија Комарица - разред: VII
15. радна недеља 18. радна недеља    
наставник: Наталија Комарица- разред: VIII
13. радна недеља 18. радна недеља    

ХЕМИЈА
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ 
наставник: Борка Панајотовић - разред: VII
  10. радна недеља              17. радна недеља  
наставник: Борка Панајотовић - разред: VIII
  7. радна недеља        13. радна недеља  

БИОЛОГИЈА
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ 
наставник: Мира Новичић - разред: V/3
  10. радна недеља                   17. радна недеља  
наставник: Мира Новичић - разред: VIII/2
  8. радна недеља                   17. радна недеља  

 

БИОЛОГИЈА
  наставник: Мирјана Травица - разред: V/1,2
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  10. радна недеља 15. радна недеља  
наставник: Мирјана Травица - разред: VI/1,2,3
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  8. радна недеља 14. радна недеља  
наставник: Мирјана Травица - разред: VII/1,2,3
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  7. радна недеља 16. радна недеља  
наставник: Мирјана Травица - разред: VIII/1,3
КОНТРОЛНЕ  ВЕЖБЕ
  12. радна недеља 17. радна недеља  

 

Распоред писмених провера знања за шк. 2017/2018. год. у млађим разредима 

I разред

  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
СРПСКИ                           +              
МАТ         +   +           +       +        
СОН         +           +           +       +
ЕНГЛЕСКИ                                          

 II разред

  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
СРПСКИ       +       +       +         +   +  
МАТ     +       +         +     +         +
СОН             +             +            
ЕНГЛЕСКИ     +     +     +     +   +     +       +

 III разред

  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
СРПСКИ       +         +       +       +     +  
МАТ         +     +   +       +   +   +   +  
ПиД       +     +           +       +        
ЕНГЛЕСКИ               +             +            

 IV разред

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
СРПСКИ +     +       П   +       +   П +        
МАТ +     +       +   П   +     +     П      
ПД     +       +               +         +  
ЕНГЛЕСКИ                 +             +