Јавне набавке у школској 2017/18. г.

Позив за подношење понуда за набавку услуга - извођење наставе у природи ЈН бр. 1.2.1-3/17

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - извођење наставе у природи ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 1.2.1-3/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пред вама су Одлука о обустави поступка у поступку јавне набавке мале вредности услуга  - извођење екскурзије, наставе у природи и излета, ЈН бр. 1.2.1-2/17 Партија број 2 и  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга - извођење екскурзије, наставе у природи и излета, за потребе ОШ "Петар Кочић" из Земуна. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Овде преузмите ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку услуга - извођење екскурзије, наставе у природи и излета, обликована у 8 партија ЈН бр. 1. 2. 1-2/17. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Овде можете погледати објављен позив и конкурсну документацију за јавну набавку услуга - извођење наставе у природи и излета ЈН бр. 1. 2. 1/17. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________